Και επισήμως οι Βρυξέλλες και ο ESM ενέκριναν την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την έγκριση από την τρόικα των στοιχείων πληρωμών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου.

Στο διάστημα Απριλίου- Σεπτεμβρίου, ο όγκος των καθαρών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου μειώθηκε κατά 1,524 δισ. ευρώ ( από τα 6,588 δισ. ευρώ σε 5,064 δισ. ευρώ), υπερβαίνοντας κατά 324 εκατ. ευρώ τις απαιτήσεις που είχε θέσει ο ESM.

Η ανακοίνωση του ESM

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σήμερα (26/10) την αποδέσμευση της υποδόσης των 0,8 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, κεφάλαια που θα κατευθυνθούν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πρόκειται για το υπόλοιπο ποσό της τρίτης δόσης του ESM η οποία εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2017.

Θα εκταμιευθεί σε ειδικό λογαριασμό για την εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών. Η εκταμίευση εγκρίθηκε καθώς υπήρχε θετική αξιολόγηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τις αποπληρωμές των οφειλών της από την ελληνική κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο τεχνικό μνημόνιο συμφωνίας της 5ης Ιουλίου 2017.