Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …

΄Αθυτος και τα παιδιά της …

ευχαριστούμε τον κ. Κυπαρίσση Μπαλαρούτσο