?

Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …
η Μαραθούσα και τα παιδιά της…

 

απο ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ  ΦΩΤΟ ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ