Χρόνια Πολλά από τα παιδιά της Ν.Φώκαιας 

    Χρόνια Πολλά από τα παιδιά της Ν.Φώκαιας

    Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …