Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …

η Σάρτη και τα παιδιά της…

ευχαριστούμε την κ. Θέκλα Μαυράκη