Χρόνια Πολλά από τα παιδιά της Σάρτης …

    Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …

    η Σάρτη και τα παιδιά της…

    ευχαριστούμε την κ. Θέκλα Μαυράκη