Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …
Η Φούρκα και τα παιδιά της…

ΦΏΤΟ ΑΠΟ ΦΟΥΡΚΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΛΟΥΤΣΟ