Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …
Ο Άγιος Νικόλαος  και τα παιδιά του…

Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες την κ. Παπαλέξη Γεωργία και τον κ. Τριαντάφυλλο Τσιμπίδα