Τα παιδιά τιμούν τους προγόνους …
Τα Νέα Μουδανιά και τα παιδιά τους…

*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη