Έως  την Τρίτη 31 Οκτωβρίου θα ισχύει  η προθεσμία για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής τμήματος του οριοθετημένου οικισμού της νήσου Αμμουλιανής (Α’ κατοικίας), καθώς και περιοχής επέκτασης αυτού (Α’ και Β’ κατοικίας)».

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν και  υποβάλλονται από όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα εντός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Αμμουλιανής -ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει ήδη κατά την προηγούμενη ανάρτηση-.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι…

· Τίτλος-Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

· Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ακινήτου

· Πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου

Οι δηλώσεις κατατίθενται στην έδρα του Δήμου, Δημαρχείο, Ιερισσός και στον 1ο όροφο, 10:00-14:00.

Έντυπο υποβολής δήλωσης παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπάλληλο κ. Ε. Ασλανίδου

(τηλέφωνο για πληροφορίες: 23773-50029).