Το Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας» του έτους 2018.
Δικαιούχοι της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι όσοι
• είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσιών
• είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου)
• έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης κυψελών
Δικαιούχοι της δράσης 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας» είναι όσοι:
• έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης κυψελών
• διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως ¨επαγγελματίας αγρότης¨
• είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης
• έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000 € και θεωρημένο (σε ισχύ) μελισσοκομικό βιβλιάριο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής στον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης (τηλ. 2375020113).