Ένα καινοτόμο έργο το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο Μελέτης πρόκειται να υλοποιηθεί στην Γαλάτιστα… ένα έργο πνοής για την περιοχή και όχι μόνο, το οποίο μέσα από την αξιοποίηση αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και των κοπριών των ζώων θα παράγει βιοαέριο …δήλωσε στην «Χαλκιδική Πολιτική» και την Σουζάνα Καζακα, ο πρόεδρος του “Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας” κ. Άγγελος Τσιαρτσιαφλής…video

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη
*Επιμέλεια ύλης: συντακτική ομάδα» Χαλκιδική Πολιτική»