ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (05) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου, Υπάλληλος Γραφείου ΔΕ στην Μουσική Σχολή στην Αρναία Χαλκιδικής

Περισσότερα διαβάστε εδώ…