Δήμος Αριστοτέλη: Πρόσληψη ενός ατόμου

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
    ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017

    Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (05) μηνών, συνολικά ενός (1) ατόμου, Υπάλληλος Γραφείου ΔΕ στην Μουσική Σχολή στην Αρναία Χαλκιδικής

    Περισσότερα διαβάστε εδώ…