Μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι έπαιρναν το 50% της σύνταξής τους μέχρι να βγει η απόφαση της οριστικής, όπου συμψηφίζονταν τα ποσά για το διάστημα που μεσολαβούσε μέχρι την απονομή της.
Για παράδειγμα, ενώ μέχρι σήμερα ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ με απόφαση οριστικής σύνταξης ύψους 940 ευρώ/μήνα, λαμβάνει προσωρινή της τάξης των 470 ευρώ. Στο εξής θα εισπράττει 752 ευρώ.

Το «δώρο» αυτό του επιπλέον 30% προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων».

Με άλλη τροπολογία καθορίζεται το κατώτατο πλαφόν για τις συντάξεις χηρείας που συμφωνήθηκε με τους δανειστές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ενώ προβλέπεται η αύξηση της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκειμένου το ποσό της να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης, δεν γίνεται λόγος για τις επικουρικές συντάξεις, όπου κι εκεί οι ασφαλισμένοι δικαιούνται προσωρινή σύνταξη.

Η προσωρινή σύνταξη δίνεται από την επομένη του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, ενώ ακυρώνεται όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, ή ο αιτών εργάζεται παράλληλα.
Υπενθυμίζεται πως με το νόμο Κατρούγκαλου η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχούσε στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών που είχε ο αιτών κατά τους 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση η προσωρινή σύνταξη δεν ήταν μικρότερη του ποσού της Εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης (384 ευρώ), ούτε μεγαλύτερη από το διπλάσιο αυτής (768 ευρώ).

Συντάξεις χηρείας

Με την δεύτερη τροπολογία θεσμοθετείται ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους 384 ευρώ για την χήρα και επιπλέον 384 ευρώ για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα 360 ευρώ. Στα τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα ποσά αυτά σε κάθε τέκνο ξεχωριστά.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ ανεξαρτήτως της έκβασης των εξετάσεων. Σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης όταν το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησής της κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης, έως το 24ο έτος της ηλικίας.

Πηγή: insider.gr