ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Α.Π.Κ Δήμου Αριστοτέλη, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017-2018, τα οποία υλοποιούνται με την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, θα προσλάβει προσωπικό και συγκεκριμένα ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΥΟ (2)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής

Η Μοριοδότηση θα γίνει βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία λήξης όχι πέραν τις 31/07/2018 (λήξη προγράμματος).

Περισσότερα εδώ…