Παράθυρο για σύνταξη στα 55 και στα 60 με διαδοχική ασφάλιση άνοιξε με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η νέα εγκύκλιος (37/2017 του ΕΦΚΑ) ακυρώνει τους περιορισμούς που είχαν τεθεί στο παρελθόν και όσοι είχαν εγκλωβιστεί για σύνταξη στα 62 ή και στα 67 γλιτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και αποκτούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν έως και 12 χρόνια νωρίτερα

Κερδισμένοι είναι οι παλαιοί έως το 1992 ασφαλισμένοι με ένσημα στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ και στη συνέχεια στο Δημόσιο. Κρυφή ευκαιρία για έξοδο με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας έχουν και όσοι ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ προερχόμενοι από ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ

Η εγκύκλιος, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε ειδικά για το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» του Ελεύθερου Τύπου, η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου, ανοίγει την πόρτα για σύνταξη από τον ΟΓΑ με διαδοχική ασφάλιση στο 62ο έτος αντί του 67ου έτους, χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση των 40 ετών συνολικής ασφάλισης σε ΟΓΑ και άλλους φορείς.

Δεν επέρχεται καμία μεταβολή όμως στα όρια και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των διαδοχικά ασφαλισμένων στα Ταμεία των επιστημόνων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΑ, δηλαδή των Ταμείων Μηχανικών (ΤΣΕΜΔΕ), Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και των Νομικών (ΤΑΝ). Για την κατηγορία αυτή δεν επέρχεται αλλαγή στα όρια ηλικίας με διαδοχική ασφάλιση.

Πώς θα πάρετε νωρίτερα σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση

Τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αναλύει στον «Ελεύθερο Τύπο» η δικηγόρος Ασπασία Παπαθανασοπούλου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EΓΚΥΚΛΙΟ 37/2017

1. Ασφαλισμένoς που πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.750 Η.Α. χρονικής περιόδου 1979-1993,
• του τ. ΟΑΕΕ 5.400 Η.Α. χρονικής περιόδου 1994-2012,
• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.500 Η.Α. χρονικής περιόδου 2012-2016.

Γεννήθηκε στις 10-9-1958 και αναγνώρισε πλασματικό χρόνο δύο (2) τέκνων, 900 ημερών και στρατού, 450 ημερών.

Υποβάλλει αίτηση πλήρους συνταξιοδότησης στις 10-11-2018, δηλαδή μόλις συμπλήρωσε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών στον ΕΦΚΑ, και η αίτησή του αυτή γίνεται δεκτή, χωρίς να λαμβάνεται πλέον υπόψη η υπ’ αριθμ. 68/2013 εγκύκλιος, βάσει της οποίας θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί μόνο στα 62, δεδομένου ότι:

-Συμπλήρωσε συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2012.

-Κατοχύρωσε έτσι ως ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης το 59ο, το οποίο συμπλήρωσε το έτος 2017, δηλαδή μετά το ν. 4336/2015 και κατ’ επέκταση μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

2. Ασφαλισμένη πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

• του τ. ΟΑΕΕ 1.950 Η.Α. χρονικής περιόδου 1989-1995,
• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.430 Η.Α. χρονικής περιόδου 1996-2001,
• του τ. ΟΑΕΕ 2.150 Η.Α. χρονικής περιόδου 2003-2010,
• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 800 Η.Α. χρονικής περιόδου 2011-2013.

Γεννήθηκε στις 3-5-1960 και το τέκνο της στις 18-7-1999. Υποβάλλει αίτηση πλήρους συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου τέκνου στις 3-5-2015 στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και η αίτησή της αυτή απορρίπτεται λόγω της υπ’ αριθμ. 68/2013 εγκυκλίου, της αναγνωρίζεται δε στο πλαίσιο αυτό δυνατότητα συνταξιοδότησης με την εν λόγω κατοχύρωση στα 62.

Κατά της απορριπτικής απόφασης υπέβαλε ένσταση, η οποία εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε, και έχει ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση.

Με βάση την εγκ. 37/2017 έχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί αναδρομικά από τότε που είχε υποβάλει αίτημα με πλήρη σύνταξη, δεδομένου ότι:

-Συμπλήρωσε συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2010.

-Είχε τότε ανήλικο τέκνο.

3. Ασφαλισμένη πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 950 Η.Α. χρονικής περιόδου 1987-1990,
• του τ. ΟΑΕΕ 4.600 Η.Α. χρονικής περιόδου 1996-2011,
• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.150 Η.Α. χρονικής περιόδου 2012-2015.

Γεννήθηκε στις 8-8-1958 και το τέκνο της την 1-12-1994. Υποβάλλει αίτηση πλήρους συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου στις 8-8-2015 στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και η αίτησή της αυτή απορρίπτεται λόγω της υπ’ αριθμ. 68/2013 εγκυκλίου, της αναγνωρίζεται δε στο πλαίσιο αυτό δυνατότητα συνταξιοδότησης με την εν λόγω κατοχύρωση στα 62. Κατά της απορριπτικής απόφασης υπέβαλε ένσταση, η οποία εκκρεμεί. Με βάση την εγκ. 37/2017 έχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί αναδρομικά από τότε που είχε υποβάλει αίτημα με πλήρη σύνταξη, δεδομένου ότι:

-Συμπλήρωσε συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2011.

-Είχε τότε ανήλικο τέκνο.

-Οταν υπέβαλε συνταξιοδοτικό αίτημα, είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο των 57 ετών (πλήρης).

4. Ασφαλισμένη που πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2.147 Η.Α. χρονικής περιόδου 1983-1990,

• του τ. ΟΑΕΕ 5.425 Η.Α. χρονικής περιόδου 1995 – 2013.

Γεννήθηκε στις 6-12-1952 και υπέβαλε αίτηση πλήρους συνταξιοδότησης στις 4-4-2013, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει ηλικία 60 ετών.

Ο ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα προηγουμένως ισχύοντα, απορρίπτει και διαβιβάζει το αίτημά της στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μόλις συμπληρώνει ηλικία 62, δηλαδή με ημερομηνία έναρξης της σύνταξης την 6-12-2014, με αποτέλεσμα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να της χορηγήσει σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Κατά της απόφασης συνταξιοδότησής της υπέβαλε ένσταση, ως προς την ημερομηνία έναρξης, η οποία εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε, και έχει ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση.
Με βάση την εγκύκλιο 37/2017, η εν λόγω ασφαλισμένη θα πρέπει να λάβει τα αναδρομικά ποσά συντάξεων από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης (4-4-2013) έως και την 5-12-2014, δεδομένου ότι:

-Είχε γεννηθεί στις 6-12-1952, συνεπώς την 31-12-2012 είχε θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι είχε ήδη συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της.

-Το 60ό έτος είναι ηλικιακό όριο στο οποίο ο ΟΑΕΕ χορηγεί σύνταξη, εφόσον, μεταξύ άλλων, αυτό έχει συμπληρωθεί προ της 18-8-2015.

-Είχε πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ημέρες διαδοχικής ασφάλισης, ήτοι τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης έως την 31-12-2010, συμπληρωμένο έως την 31-12-2010 το 55ο έτος της ηλικίας και ανά 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος την περίοδο 2006 – 2010.

5. Ασφαλισμένoς που πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

• του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.040 Η.Α. χρονικής περιόδου 1986-1996,

• του τ. ΟΓΑ 3.600 Η.Α. χρονικής περιόδου 2005-2017.

Γεννήθηκε την 31-3-1955. Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 25-9-2017 στον ΕΦΚΑ και η αίτησή του αυτή με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο απορρίπτεται από τον ΟΓΑ και διαβιβάζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το οποίο μπορεί να λάβει άμεσα μειωμένη σύνταξη, δεδομένου ότι:

-Εχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

-Είχε πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ημέρες διαδοχικής ασφάλισης, ήτοι τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και ανά 100 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία προ της συνταξιοδότησης πενταετία. (Αυτή η περίπτωση προκύπτει και από το συνολικότερο πνεύμα της υπ’ αριθμ. 37/2017 εγκυκλίου, πλην όμως ενδεχομένως να απαιτηθεί και ειδικότερη επ’ αυτού διευκρίνιση.)