Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΣ Σητείας, που όμως ισχύει για όλους τους ενδιαφερόμενους ανά την Ελλάδα, «το σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 θα είναι ανοιχτό για υποβολή νέων δηλώσεων, χωρίς καταχώρηση αιτημάτων ενισχύσεων, από τις 30/10/2017 έως 26/11/2017.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε προγράμματα νέων αγροτών ή άλλες δράσεις του ΠΑΑ ή να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της ΑΕΣ Σητείας για διευκρινίσεις.»

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ΟΣΔΕ δέχεται δηλώσεις κυρίως για περιπτώσεις νέων και νεοεισερχόμενων που θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών, χωρίς να δικαιούνται κάποια άμεση ενίσχυση, αλλά ενδεχομένως έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική η δήλωση ΟΣΔΕ, παρόλο που δεν ενεργοποιεί δικαιώματα για ενισχύσεις, ειδικά εάν υποβληθεί αυτή την περίοδο. Η κανονική περίοδος υποβολής ήταν μέχρι τις 15 Μαΐου του 2017.

agro24.gr