Τα χρήματά τους πίσω θα πάρουν όσοι έκλεισαν τα μπλοκάκια τους μέσα στο 2016 και αναγκάστηκαν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου για το 2017.

Βάσει του νόμου στους φορολογούμενους επιβλήθηκε προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα του 2017 στο 100%.

Τα χρήματα αυτά, καθώς οι φορολογούμενοι έκλεισαν τα βιβλία τους για να αποφύγουν την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, θα πρέπει τώρα να επιστραφούν.

Τα χρήματα θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων είτε θα γίνει συμψηφισμός με άλλες οφειλές των φορολογουμένων.