Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1) Οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα κυρωθούν στις 01/11/2017 από την εκλογική επιτροπή και θα αναρτηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής από 02/11/2017 έως 06/11/2017.
2) Εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της έκθεσης, ήτοι από 07/11/2017 μέχρι 09/11/2017, οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύναται να υποβάλλουν ενστάσεις στην εκλογική επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό Επιμελητή.
3) Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή θα γίνει στις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθούν στις 01, 02, 03 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:
Α) 01 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην Ιερισσό στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αριστοτέλη, από 09:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.
Β) 02 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο στα Ν. Μουδανιά στο Κλειστό Θέατρο Νέων Μουδανιών, από 09:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.
Γ) 03 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή στον Πολύγυρο στην έδρα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, από 09:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.