Στην εξειδίκευση δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 185 εκατομμυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σημερινή 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθηση του προγράμματος, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Αναλύοντας αυτές τις δράσεις, ο κ. Τζιτζικώστας είπε ότι:
-Τα 22 εκ. ευρώ αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
-Τα 42 εκ. ευρώ αφορούν σε δράσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των σχεδίων που έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται.
-Τα 30 εκ. ευρώ διατίθενται για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.
-Τα 40 εκ. ευρώ αφορούν σε υποδομές βελτίωσης ποιότητας και διασφάλισης ποσότητας πόσιμου νερού.

-Τα 6 εκ. ευρώ προορίζονται για εξοπλισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας.
-Τα 1,5 εκ. ευρώ αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού για την Ελληνική Αστυνομία.
-Τα 20 εκ. ευρώ διατίθενται για νέα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
«Οι προσκλήσεις για τις δράσεις αυτές δρομολογούνται για το αμέσως επόμενο διάστημα και θέλουμε όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν και να υποβάλουν προτάσεις με τις οποίες θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα της Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης.


Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. «Είναι πράγματι, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα μετάβασης από την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, στην ανάκαμψη και από εκεί στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη. Και ακριβώς αυτό κάνουμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Προχωράμε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που συμβάλουν στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», εξήγησε.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάνει πρωταθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των Περιφερειών σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε απορρόφηση πόρων, όσο και στην υλοποίηση έργων στο νέο ΕΣΠΑ, όπως καταδείχτηκε από τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η παραμονή στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Κι αυτό γιατί τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία μπαίνουν στην πραγματική μας οικονομία. Δημιουργούν ρευστότητα που είναι απαραίτητη για να κινηθεί η αγορά, για να μπορέσουν οι τοπικές μας επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για να δημιουργηθούν και νέες επιχειρήσεις, για να παραχθεί πλούτος στον τόπο μας, θέσεις εργασίας, εισόδημα, έσοδα», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας έθεσε τέσσερα οριζόντια και κομβικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα από την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς η υλοποίηση του ΕΣΠΑ:

1.Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα Περιφερειακά Προγράμματα: Μπαίνουμε στο τελευταίο δίμηνο του 2017 και παραμένει ακόμα ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, θα προχωρήσουν στην έκδοση πρόσκλησης για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζει και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και θέλω να πιστεύω πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει επιλυθεί το θέμα, γιατί πρέπει άμεσα, στις αρχές του 2018, να ξεκινήσουμε τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
2.Ενεργοποίηση των δράσεων του τομέα της Υγείας: Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει τη χρηματοδότηση δράσεων Πρωτοβάθμιας Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων από τους πόρους αυτούς και έχει αποστείλει τα σχετικά έγγραφα εξειδίκευσης. Όμως, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για την ενεργοποίηση αυτών των δράσεων:
-Διαβούλευση των αρμοδίων Εθνικών Αρχών με τις Περιφέρειες της Χώρας για τον προσδιορισμό του οδικού χάρτη του συνόλου των δράσεων υγείας ανά Περιφέρεια.
-Επιβεβαίωση της σύμφωνης γνώμης της Ευρώπης για το σύνολο των δράσεων του τομέα Υγείας κι όχι μόνο για τις δράσεις πρωτοβάθμιας υγείας, ώστε να μην αναδειχθούν στο μέλλον προβλήματα μη επιλεξιμότητας δαπανών.
-Χρειάζεται ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς η υλοποίησή τους απαιτεί χώρους και εξοπλισμό, που σήμερα δεν υπάρχει και πρέπει να εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Υγείας πριν την έναρξη υλοποίησης των δράσεων.

3. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η Περιφέρεια εξειδίκευσε τη δράση το Σεπτέμβριο του 2016, αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2017, που εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, δεν μπορούσαν να εκδοθούν προσκλήσεις. Αναμένεται ένα ενιαίο σχέδιο πρόσκλησης, που θα επεξεργαστεί η Κυβέρνηση.
4. Έργα φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Υπάρχει καθυστέρηση που οφείλεται -ανάμεσα σε άλλα- στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4412/2016, για την ανάθεση και εκτέλεση των έργων. Οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα φυσικού αερίου. Ως Περιφέρεια έχουμε δεσμεύσει 35 εκ. ευρώ και έχουμε από τις αρχές του 2017 ανοιχτή την πρόσκληση. Να ολοκληρωθούν άμεσα τα γραφειοκρατικά ζητήματα, ώστε να ενταχθούν τα έργα και να αρχίσει η υλοποίησή τους μέσα στο 2018.

«Έχουμε να καλύψουμε έναν μαραθώνιο τρέχοντας κατοστάρι. Ξεκινήσαμε γρήγορα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωράμε δυνατά, χρειάζεται όλοι και κυρίως το κράτος να κρατήσει το ρυθμό μας. Αυτή την ώρα η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσίων επενδύσεων στην πατρίδα μας στηρίζονται στο ΕΣΠΑ. Και μάλιστα η ρευστότητα και οι δημόσιες επενδύσεις, από τους πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων έχουν έναν από τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Δεν μιλάμε μόνο για απορρόφηση, βλέπουμε στην πράξη την προστιθέμενη αξία αυτών των πόρων. Στοχεύουμε στην πραγματική αξιοποίηση αυτών των πόρων. Για να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές μας. Να διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.