Σήμερα γιορτάζει το όμορφο Αγγελοχώρι της Χαλκιδικής…ο Ταξιάρχης στην καρδιά του Χολομώντα…