Η Ομάδα Άμεσης Διάσωσης &Αντίδρασης του Δήμου Αριστοτέλη ΟΜ.Α.Δ.Α, οργανώνει ανοικτό BLS την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτό, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 6940019940 και 6989884388