Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, αξιοποιώντας το δημοτικό κληροδότημα που βρίσκεται στη Ν.Kαλλικράτεια, πρόκειται να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη «Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος “Σελεμενάκη” με τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η Δήμου Νέας Προποντίδας» στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΤΠΑ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία.

Πρόκειται για μια σύγχρονη ανοικτή δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις τοιχοποιών, κουφωμάτων, δαπέδων, αποχωρητηρίων, εξοπλισμού κ.α. και αντικατάστασή τους με νέες τοιχοποιίες (διαχωριστικά χώρων με γυψοσανίδες ως επί το πλείστον), κουφώματα, δάπεδα, η/μ εγκαταστάσεις, λουτρά- αποχωρητήρια, μονώσεις κλπ.

Ειδικότερα η διαμόρφωση του χώρου περιλαμβάνει:

ευρύχωρο χώρο ανάπαυσης εμβαδού 73,70 τ.μ.
παρασκευαστήριο προγεύματος και γεύματος εμβαδού 19,85 τ.μ.
αίθουσα υποδοχής- αναψυχής-συγκέντρωσης εμβαδού 37,16 τ.μ.
δυο διακριτούς βοηθητικούς χώρους, δηλαδή ένα ειδικό χώρο εξυπηρέτησης επιφάνειας 20,10τ.μ. καθώς και ένα χώρο αποθήκευσης εμβαδού 11,00 τ.μ.
8 αποχωρητήρια εκ των οποίων το ένα θα είναι αποχωρητήριο – λουτρό ΑμεΑ.

Θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν αντλίες θερμότητας αέρα- αέρα πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος με την εξωτερική και τις εσωτερικές μονάδες σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προβλέφθηκε και η εγκατάσταση πυροπροστασίας που περιλαμβάνει τα μόνιμα μέσα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2018.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 29/07/2019.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 370.250,00 €.