Χωρίς νομικά ερείσματα η άρνηση του Υπουργείου να ολοκληρώσει την αδειοδότηση του εργοταξίου των Σκουριών.
500 οικογένειες συμπολιτών μας αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας.
Η εμμονή της Κυβέρνησης είναι κόντρα σε κάθε έννοια κοινωνικής ευαισθησίας, σε κάθε αρχή τήρησης των δικαστικών αποφάσεων και σε αντίθεση με το κατ’ επίφαση φιλοεπενδυτικό προφίλ που επιχειρεί όψιμα να εκφράσει.