Γιάννης Βαλαχής ένας Χαλκιδικιώτης μας προτείνει να ανακαλύψουμε τη Βέροια…