Περιφερειακό Συμβούλιο Κ.Μακεδονίας…ψήφιση του προϋπολογισμού 2018

  Την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 θα συνεδριάσει εις διπλούν το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, για την ψήφιση του προϋπολογισμού, αλλά και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
  Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις…
  13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018».
  Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ.

  Επιπλέον στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 23ης/5-12-2016 και συνέχισης 24ης/22-12-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
  Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
  Θέμα 2ο: Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.

  Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.
  Θέμα 3ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2017.
  Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού
  Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ. έτους 2017, εμ την ενσωμάτωση της πράξης «Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  Εισηγήτρια: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Κ.Μ.
  Θέμα 5ο: Ανάκληση των υπ. αρ. 148/2016 και 244/2017 αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς με το Δήμο Κιλκίς
  Εισηγήτρια: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
  Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Πιερίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής, με θέμα: Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού Π.Ε. Πιερίας, έτους 2017.
  Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
  Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για τη γεωφυσική και ανασκαφική διερεύνηση του αρχαίου θεάτρου Αμφίπολης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Σερρών και Δήμου Αμφίπολης
  Εισηγήτρια: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
  Θέμα 8o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
  Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
  Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς
  Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
  Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

  Θέμα 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
  Εισηγητής : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
  Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
  Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών