Την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 θα συνεδριάσει εις διπλούν το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, για την ψήφιση του προϋπολογισμού, αλλά και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις…
13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018».
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ.

Επιπλέον στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 23ης/5-12-2016 και συνέχισης 24ης/22-12-2016 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής : Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 2ο: Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού.
Θέμα 3ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού
Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος τουριστικής προβολής Π.Κ.Μ. έτους 2017, εμ την ενσωμάτωση της πράξης «Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Εισηγήτρια: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 5ο: Ανάκληση των υπ. αρ. 148/2016 και 244/2017 αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς με το Δήμο Κιλκίς
Εισηγήτρια: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Πιερίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής, με θέμα: Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση του πόσιμου νερού Π.Ε. Πιερίας, έτους 2017.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης για τη γεωφυσική και ανασκαφική διερεύνηση του αρχαίου θεάτρου Αμφίπολης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Σερρών και Δήμου Αμφίπολης
Εισηγήτρια: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 8o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς
Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πέλλας

Θέμα 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
Εισηγητής : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
Θέμα 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
Εισηγητής : Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών