Τρεις εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης των κοινωνικών δομών της Θεσσαλονίκης, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 430.000 ευρώ ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Πρόκειται για τον εξοπλισμό δυο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και δυο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το κέντρο ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ» και για την ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες.
«Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών είναι αδήριτη ανάγκη, για να στηριχθεί στην πράξη κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας και αλληλεγγύης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Για τα άτομα με αναπηρίες και τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν ούτε τα προς το ζην, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει στήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και φροντίζει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τύχουν της μέγιστης δυνατής βοήθειας για να αντιμετωπίσουν σε πολλές περιπτώσεις ανυπέρβλητα προβλήματα. Μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτουμε κονδύλια ώστε να ενισχυθούν αποφασιστικά οι δομές παροχής αλληλεγγύης σε όλη την Κεντρική Μακεδονία», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Οι δυο παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη, που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, είναι οι εξής:
1.Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το κέντρο ΑΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» (προϋπολογισμός 148.592 ευρώ)
Το Κέντρο ΑΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (Ν.Π.Ι.Δ) σε άτομα με αναπηρία. Έχει λάβει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρίες.
Λειτουργεί από ετών δύο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τρία Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και δυο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Επιπλέον, λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Η παρέμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων των δύο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του φορέα και των δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερισμάτων.
Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει:
-Τον εξοπλισμό του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ που λειτουργεί ο φορέας στο Κολχικό Λαγκαδά, δυναμικότητας 44 ατόμων με νοητικές αναπηρίες.
-Του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ που λειτουργεί ο φορέας στη Θεσσαλονίκη, δυναμικότητας 50 ατόμων με νοητικές αναπηρίες.
-Της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Ο ΣΩΤΗΡ 1” που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, συνολικής δυναμικότητας 4 ατόμων με νοητικές αναπηρίες.
-Της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Ο ΣΩΤΗΡ 2” που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, συνολικής δυναμικότητας 4 ατόμων με νοητικές αναπηρίες.
-Την προμήθεια μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων: 3 ΙΧ Επιβατηγά Λεωφορεία 9 θέσεων.
Ο φορέας έχει ήδη προβεί στην ανακαίνιση του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ της Θεσσαλονίκης και έχει ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του Κολχικού Λαγκαδά και των Στεγών. Η παρέμβαση θα συμβάλει στην αναβάθμιση των υποδομών του φορέα και στην ενίσχυση των δομών πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που περιθάλπονται στις δομές. Η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού και η προμήθεια νέου με σύγχρονες προδιαγραφές, θα προσφέρει τη δυνατότητα τόσο στους περιθαλπόμενους όσο και στο επιστημονικό προσωπικό να εφαρμόσουν νέες μεθοδολογίες εκπαίδευσης με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα προς τους ωφελούμενους. Επιπροσθέτως, η υλοποίηση της δράσης θα προσφέρει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα για αξιοπρεπή και ποιοτική εκπαίδευση και διαβίωση. Το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού περιγράφεται στον πίνακα εγκεκριμένου εξοπλισμού.
2.Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες (προϋπολογισμός 42.890 ευρώ)
Η παρέμβαση έχει να κάνει με τις δράσεις της «ΑΡΣΙΣ» στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σχετίζεται με την προμήθεια εξοπλισμού ειδών αποθήκης και την προμήθεια -αγορά ενός επαγγελματικού φορτηγού VAN. Οι προμήθειες σκοπό έχουν την ενίσχυση της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια του εξοπλισμού θα ενισχύσει την οργάνωση δύο δομών της «ΑΡΣΙΣ»:
-Της δομής ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ που σήμερα εξυπηρετεί κοντά στους 800 ωφελούμενους κάθε μήνα.
-Της Αποθήκης 15 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (χώρος 1.600 τ.μ) ο οποίος εξυπηρετεί ένα σύνολο πολλαπλών κοινωνικών δράσεων όπως ενδεικτικά: τέσσερις ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, υπνωτήρια αστέγων, δύο κέντρα υποστήριξης νέων της Θεσσαλονίκης.
Τα προς συγκέντρωση είδη προέρχονται από ένα ευρύτατο δίκτυο αποτελούμενο από ιδιώτες, μεγάλες δωρεές, ιδρύματα, χορηγίες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι η παροχή καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, σε επίπεδο κάλυψης ειδών βασικής υλικής συνδρομής προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας άμεσα στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
3.Προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ (προϋπολογισμός 242.480 ευρώ)
Η πράξη αφορά στην προμήθεια τεσσάρων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ για την αναβάθμιση και επέκταση της παροχής υπηρεσιών του δικτύου μεταφοράς ΑΜΕΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ».
Το δίκτυο εξυπηρετεί κατοίκους με αναπηρίες, οι οποίοι μετακινούνται για εργασιακούς ή εκπαιδευτικούς λόγους και εξυπηρετούνται από τις 6.00’ το πρωί έως τις 22.00’ με τρεις πρωινές βάρδιες και δυο απογευματινές. Η ακτίνα εξυπηρέτησης ημερησίως είναι: Νέα Ελβετία – Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής – Καλαμαριά – Ανατολική Θεσσαλονίκη – Κέντρο πόλης –Δυτική Θεσσαλονίκη ως την Επτάλοφο – Πυλαία – Ελαιώνας – Πανόραμα – Νέα Ελβετία, ενώ πέρα των τακτικών δρομολογίων εκτελούνται και εμβόλιμα κατόπιν ραντεβού.