Ο Δημήτρης Κυργιαφίνης παρουσιάζει έκθεση ζωγραφικής με χάραξη σε γυαλί, υπό τον τίτλο “ΡΩΓΜΕΣ”, στην οικία Παραλή στον πεζόδρομο Πολυγύρου (περιοχή Έξι Βρύσεων).

Διάρκεια έκθεσης: 18-24 Νοεμβρίου
Ώρες λειτουργίας: 6-10 μμ