Πολυγυρος Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Κυργιαφίνη

    Ο Δημήτρης Κυργιαφίνης παρουσιάζει έκθεση ζωγραφικής με χάραξη σε γυαλί, υπό τον τίτλο “ΡΩΓΜΕΣ”, στην οικία Παραλή στον πεζόδρομο Πολυγύρου (περιοχή Έξι Βρύσεων).

    Διάρκεια έκθεσης: 18-24 Νοεμβρίου
    Ώρες λειτουργίας: 6-10 μμ