Δ.Αριστοτέλη: Δημοτικό Συμβούλιο Ισολογισμού

    ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού της Ιερισσού την 14η Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.1 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα : “Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου Δήμου Αριστοτέλη του έτους 2016” με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών κ.Τσακνή Αργύριο.

    O Aντιδήμαρχος κ.Τσακνής Αργύριος, αφού εξήγησε τη διαδικασία σύνταξης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, έδωσε το λόγο στον κ.Ζιγκερίδη Δημήτριο, ορκωτό ελεγκτή του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος παρουσίασε και ανέλησε την Έκθεση Ελέγχου του επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εικόνα των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου είναι πολύ καλή και δεν υπήρχαν προβλήματα συμφωνίας των λογαριασμών του Δήμου.

    Στη συνέχεια δώθηκε ο λόγος στην κ.Λιάγγου Κατερίνα, διευθύντρια οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Αριστοτέλη, η οποία παρουσίασε τον Ταμιακό Απολογισμό για το 2016 και έδωσε την υπηρεσιακή της προσέγγιση στο κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, εκφράζοντας την ικανοποίηση της για το έργο που επιτελέστηκε.

    Ο κ.Τσακνής Αργύριος ολοκλήρωσε την εισήγηση παρουσιάζοντας αποσπάσματα των οικονομικών καταστάσεων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τεσσάρων τελευταίων ετών και παρουσιάζοντας την οικονομική εικόνα του Δήμου στις 31/12/2016 με τη χρήση οικονομικών αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ΟΤΑ. Ο κ.Τσακνής για την παρουσίαση των προαναφερθέντων στοιχείων που προήλθαν από τις οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποίησε πίνακες που προβλήθηκαν στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου με τη χρήση video projector. Το γενικό συμπέρασμα όλων αυτών ήταν ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μία σταθερή τροχιά βελτίωσης των οικονομικών του στοιχείων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν ούτε επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών του Δήμου, ούτε χρηματικές δωρεές από τρίτους.

    Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δήμαρχος κ.Ζουμπάς Γεώργιος, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης των εσόδων του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2016 και στο νοικοκύρεμα των εσόδων του Δήμου, η οποία στο 2016 έφτασε ένα ένα πολύ καλό σημείο, αλλά έπεται συνέχεια διότι η κατάσταση των προηγούμενων ετών ήταν πολύ άσχημη. Τέλος, σε τοποθετήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Μήτρου Κατερίνα και Δουλάκης Ιωάννης σχολίασαν κατά θετικό τρόπο την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016 και έδωσαν τα συγχαρητήρια τους σε όσους εργάστηκαν για αυτές.