Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου 2017, η πρώτη ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα ERASMUS+ που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο Συνεδριακό του Κέντρο στον Πολύγυρο.

Το Επιμελητήριο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS + ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships) και τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”.

Στην ημερίδα,  παρευρέθηκαν εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, ενώ το επιμελητήριο εκπροσώπησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος του, κος Κουφίδης Ιωάννης ο οποίος και απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και ο Γενικός Γραμματέας του, κος Χούτας Στυλιανός.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος και μέσω της οποίας θα γίνεται η αναζήτηση για τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας στο εξωτερικό είπε στην Χαλκιδική Πολιτική και την Σουζάνα Καζακα ο Β’ Αντιπρόεδρος του, και υποψήφιος Πρόεδρος για τις Επιμελητηριακές εκλογές κος Κουφίδης Γιαννης…

Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην εύρεση κατάλληλης για αυτούς θέσης για πρακτική εξάσκηση (μαθητεία) σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και των τοπικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν αποφοίτους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σε προσφερόμενες από αυτούς θέσεις μαθητείας (international work based learning – WBL).

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Ειδικό Επιστημονικό Σύμβουλο και υπεύθυνο των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κο Μήντο Δημήτριο…

,καθώς και από τους εξωτερικούς συνεργάτες του – εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα – Δρ Ταμβακίδη Στέλιο και Δημητριάδη Ξενοφώντα…

 

Η διοργάνωση της ημερίδας, που είναι η πρώτη από τις τρεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, εντάσσεται στις προγραμματισμένες του δράσεις στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του προγράμματος.

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη
*Επιμέλεια ύλης: συντακτική ομάδα» Χαλκιδική Πολιτική»