Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Χαλκιδικής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης αναδείχθηκε μετά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε  στην ΕΟΔ Χαλκιδικής  στο τοπικό Παράρτημα της εθελοντικής οργάνωσης.

Η νέα διοίκηση με την κατανομή των αξιωμάτων είναι…

Πρόεδρος Παναγιώτης Αντωνίου

Αντιπρόεδρος Νίκος Ελιόγλου

Γενική Γραμματέας Σταυρούλα Κόμπου

Β’γραμματεας Ιωάννης Καρούλης

Ταμίας Σάκης Πούλιος

Μέλη Σάββας Λιναρδης και Βαρβάρα Μαυροφρύδη