Στην Ιερισσό το Σάββατο 18 Νοεμβρίου ο κ. Γαρέφης Χρήστος θα μιλήσει για τις ‘Παραμέτρους της αθλητικής Παιδείας – Εισαγωγή στον τρίαθλο’.
Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Γαρέφης, ως Κολυμβητής ήταν ο μόνος που τερμάτισε στον διάπλου του Τορωναίου στον 7ο Διάπλους του 1977όταν όλοι είχαν εγκαταλείψει λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής και ισχυρού κυματισμού.