Σε αναστολή τέθηκαν, τη Δευτέρα, 13/11/2017, περίπου 13.000 εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), διότι, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από τη διεξαγωγή των μηνιαίων διασταυρώσεων, όπως κάθε φορά, διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις δεν είχαν τροποποιηθεί ακόμη, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των νοικοκυριών.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, η αναστολή γίνεται, για να αποφευχθούν άλλες κυρώσεις, (όπως λ.χ. η αποβολή από το πρόγραμμα για έναν χρόνο).

«Το KEA είναι ένα πρόγραμμα με πρωτοποριακά στοιχεία που εφαρμόζονται, για πρώτη φορά, στη χώρα, με στόχο να βοηθήσει τα νοικοκυριά άμεσα, τη στιγμή που το έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση, το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία ή άλλη σοβαρή αλλαγή, πρέπει να δηλώνονται από τους πολίτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ, το αργότερο τον επόμενο μήνα από τη στιγμή που συμβαίνουν» σημειώνει το υπουργείο.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου θα στείλουν, εντός των προσεχών ημερών, κατευθύνσεις στους δήμους σχετικά με τον χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων, ώστε να διευθετηθούν ομαλά και οι δικαιούχοι που θα κριθούν ως έχοντες δικαίωμα συνέχισης στο πρόγραμμα, να πληρωθούν αναδρομικά τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ