Ο Δήμος Αριστοτέλη και η  ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  θα συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo, που πραγματοποιείται στην Αθήνα από 8-10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo.

Για τον λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις του Δήμου που θέλουν να προβληθούν με έντυπο ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2377021130 υπεύθυνη κα. Νάντια Τσάμη. Παραλαβή υλικού έως 30 Νοεμβρίου.