Έναν νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων, με τους υποψηφίους του συνδυασμού του, ολοκλήρωσε ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ.Γιάννης Κουφίδης, την προηγούμενη εβδομάδα. Επισκέφτηκε πόλεις της Χαλκιδικής, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του.

Οι συζητήσεις με τους 86 υποψηφίους του συνδυασμού, των οποίων το ήθος, η φρεσκάδα και η όρεξη για δουλειά σηματοδοτούν και αναδεικνύουν τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδυασμού, επικεντρωθήκαν στο νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του επιμελητηρίου που είναι η συμμετοχική διοίκηση και η αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων καθώς επίσης και στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων της νέας διοίκησης του θεσμού, την επομένη μέρα των εκλογών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την παρότρυνση των μελών να συμμετέχουν στις εκλογές.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Γιάννης Κουφίδης χαρακτηριστικά ανέφερε: Η δύναμη του επιμελητηρίου είναι τα μέλη του. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και παράλληλα του καθήκοντος από τα μέλη θα σημάνει την ανταπόκριση των συναδέλφων μας στην ανοιχτή πρόσκληση για ένα νέο ξεκίνημα, έξω από κόμματα και εξαρτήσεις. Η διευρυμένη συμμετοχή στις εκλογές είναι ο θεμέλιος λίθος για την αναβάθμιση του θεσμού με θετικές προεκτάσεις για τις επιχειρήσεις, την τοπική οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Χαλκιδικής