Καλή Κυριακή από την Γερακινή…1953

    1953 τέτοια εποχή βγάζοντας το λάδι ,στο ελαιουργείο του Παύλου Γαβρίλη στην Γερακινή

    Αρχείο Άννα Γαβρίλη – Καραφουλίδου

    Πηγή…Κ.Δ. “Παλιές φωτογραφίες του Πολυγύρου”