Οι πέντε αυτές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή δαπάνη (πάνω από 650 ευρώ) των επισκεπτών τους, εισπράττουν σχεδόν τα εννέα στα 10 ευρώ που αφήνει ο τουρισμός.
Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΤΕ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, πρίν από το Αυγουστιάτικο μπούμ της τουριστικής κίνησης, ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 88,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις πέντε Περιφέρειες:
-Νότιο Αιγαίο (€ 921 εκατ.), Κρήτη (€ 906 εκατ.), Περιφέρεια Αττικής (€ 803 εκατ.), Κεντρική Μακεδονία (€ 469 εκατ.) και Ιόνια Νησιά (€ 395 εκατ)
Επίσης, η υψηλότερη είσπραξη ανά διανυκτέρευση παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς «Ήλιος και Θάλασσα» με πρωταγωνιστές και πάλι τα Ιόνια Νησιά (€77), την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο (€73) και την Αττική για City Break (€72)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια και ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών για το πρώτο εξάμηνο 2017
Η συγκέντρωση και επεξεργασία ταξιδιωτικών στοιχείων ανά Περιφέρεια ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η ΤτΕ συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανομή των Ταξιδιωτικών Εισπράξεων, καθώς και των Επισκέψεων και Διανυκτερεύσεων των εισερχόμενων ταξιδιωτών.
Η μελέτη του ΣΕΤΕ αναλύει τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2017 και τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα του 2016 αποτυπώνοντας τις τάσεις του τουρισμού ανά Περιφέρεια.
Αν και η θερινή σεζόν, στην οποία πραγματοποιείται περίπου το 60% της εισερχόμενης τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία, τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθότι αναδεικνύουν την ανομοιογένεια της τουριστικής δραστηριότητας μεταξύ των Περιφερειών (αλλού τα συνολικά μεγέθη Επισκέψεων, Διανυκτερεύσεων και Εσόδων κινούνται αυξητικά, αλλού αρνητικά και αλλού ανάμεικτα) αλλά και εντός των Περιφερειών αφού αλλού τα συνολικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (είτε αυξάνονται είτε μειώνονται) και αλλού παρουσιάζουν μεικτή εικόνα.
Τι δείχνουν τα στοιχεία
• Oι ταξιδιωτικές Εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 3.930 εκατ. ευρώ.
Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 88,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες πέντε Περιφέρειες: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (€ 921 εκατ.), Περιφέρεια Κρήτης (€ 906 εκατ.), Περιφέρεια Αττικής (€ 803 εκατ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (€ 469 εκατ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (€ 395 εκατ.).
Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι Εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα € 437 εκατ.
• Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 9.025 χιλ.
Επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική
κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Οι επισκέπτες
Ο μεγαλύτερος όγκος των Επισκέψεων, σε ποσοστό 87,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι περιφέρειες ως εξής:
-Περιφέρεια Αττικής (1.986 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.948 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.497 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.367 χιλ.), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (597 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (519 χιλ.).
Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών (Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς
Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγματοποιήθηκαν 1.112 χιλ. επισκέψεις.
Οι Διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 58 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 86,8% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πηγή: Το Βήμα