Οδεύοντας προς τον Άθω… το κρύο δυνατό …ο αέρας φυσά … και οι ορίζοντες ανοιχτοί…