Οταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, το ποσό του για το κοινωνικό μέρισμα 2017 θα υπολογίζεται στο σύνολο των μελών, το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε ολόκληρη την οικογένεια συνολικά και όχι ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο.

Έτσι θα υπολογιστεί το συνολικό εισόδημα όλων των μελών και μαζί οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία και έτσι θα προκύψει το ποσό του βοηθήματος, το οποίο φυσικά και θα είναι μικρότερο σε σχέση με το ποσό που θα λάμβαναν τα μέλη της οικογένειας ξεχωριστά.

Για παράδειγμα εάν υπάρχουν φιλοξενούμενοι τα ποσά συνυπολογίζονται. Δηλαδή εάν ένα ζευγάρι συνταξιούχων μένει στο ίδιο σπίτι με το γιο και τη νύφη τους θεωρούνται έγγαμοι χωρίς παιδιά και δύο φιλοξενούμενους. Τα κριτήρια για του Κοινωνικού Μερίσματος καθορίζονται ως εξής:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Κοινωνικό Μέρισμα
Έως 7.500 ευρώ                                      1.125 ευρώ
Από 7.501 έως 15.000 ευρώ                       875 ευρώ
Από 15.001 έως 22.500 ευρώ                     625 ευρώ

Κριτήριο ακίνητης περιουσίας 165.000 ευρώ

Κριτήριο καταθέσεων 22.500 ευρώ
Εάν πάλι ένα ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί μένει στο σπίτι με ένα ενήλικο παιδί που έχει κάποιο εισόδημα μπαίνει στην κατηγορία έγγαμοι με ένα παιδί και έναν φιλοξενούμενο και τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Κοινωνικό Μέρισμα

Έως 6.750 ευρώ                            1.012,5 ευρώ
Από 6.751 ως 13.500 ευρώ              787,5 ευρώ
Από 13.501 ως 20.250 ευρώ            562,5 ευρώ

Κριτήριο ακίνητης περιουσίας 165.000 ευρώ

Κριτήριο καταθέσεων 20.250 ευρώ

Εάν ένα ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί διαμένει στο ίδιο σπίτι με δυο ενήλικα παιδιά με εισόδημα ή δυο γονείς συνταξιούχους μπαίνει στην κατηγορία έγγαμοι με ένα παιδί και δύο φιλοξενούμενους και τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Κοινωνικό Μέρισμα

Έως 8.250 ευρώ                             1.237,5 ευρώ
Από 8.251 ως 16.500 ευρώ               962,5 ευρώ
Από 16.501 ως 24.750 ευρώ             687,5 ευρώ

Κριτήριο ακίνητης περιουσίας 180.000 ευρώ
Κριτήριο καταθέσεων 24.750 ευρώ

Άγαμες ή διαζευγμένες μητέρες

Όταν πρόκειται για μητέρες ένα παιδί οι οποίες είτε είναι ανύπανδρες είτε είναι διαζευγμένες μπαίνει όριο ακίνητης περιουσίας στα 135.000 ευρώ, αλλά και όριο σε πιθανές καταθέσεις στα 11.250 ευρώ.

Πόσα χρήματα δικαιούνται άγαμες ή διαζευγμένες μητέρες με ένα παιδί

Ετήσιο εισόδημα Ποσό Κοινωνικού Μερίσματος
Έως 3.750 ευρώ                             562,5 ευρώ
Από 3.751 ως 7.500 ευρώ              437,5 ευρώ
Από 7.501 ως 11.250 ευρώ            313,5 ευρώ
Άγαμες ή διαζευγμένες μητέρες με δύο παιδιά

Ετήσιο εισόδημα Ποσό Κοινωνικού Μερίσματος
Έως 4.500 ευρώ                                    675 ευρώ
Από 4.501 ως 9.000 ευρώ                     525 ευρώ
Από 9.001 ευρώ ως 13.500 ευρώ         375 ευρώ
Για τις μητέρες δύο παιδιών που είναι άγαμες ή διαζευγμένες το όριο ακίνητης περιουσίας μπαίνει στις 150.000 ευρώ ενώ το όριο καταθέσεων στα 13.500 ευρώ.

Πηγή: Νεολαία