Ντιμπέιτ…για τις Εκλογές στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής …

  Ερώτημα δεύτερο…

  • -Ποια θεωρείται ότι πρέπει να είναι η πρώτη και απαραίτητη κίνηση, που θα προβείτε στο Επιμελητήριο, την επόμενη μέρα των εκλογών …εφόσον εκλεγείτε…

  Ιωάννης Κουφίδης

  Επικεφαλής του συνδυασμού : “Επιχειρούμε Μαζί”

  Γνωρίζουμε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών αναλαμβάνουμε μια δύσκολη αποστολή. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί τα θεσμικά προβλήματα τα εντοπίσαμε και τα καταγράψαμε, έχουμε πείρα από την διοίκηση και όρεξη για οργανωμένη δουλειά.
  Την επόμενη μέρα των εκλογών πορευόμαστε με συγκεκριμένο σχέδιο, προϊόν μιας δυναμικής διαβούλευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο της Χαλκιδικής.
  Προτεραιότητες της νέας διοίκησης είναι:
  1. η υπηρεσιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  με στόχο:
  • την πλήρη διοικητική εξυπηρέτηση των μελών εξ’αποστάσεως
  • αναβάθμιση της πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της διαχειριστικής επάρκειας
  2. η συμμετοχική διοίκηση και η αποκέντρωση του τρόπου λήψης των αποφάσεων θεσμοθετείτε πλέον ωςτονέο μοντέλο λειτουργίας των οργάνων, λήψης αποφάσεων και συνεργασίας με τους φορείς των επαγγελματικών οργανώσεων.
  3. η εξολοκλήρου αντικατάσταση της διαδικασίας επικοινωνίας και διασύνδεσης με τα μέλη μας και τις συνεργαζόμενες δομές με την:
  • Ίδρυση γραφείου Επικοινωνίας & Πληροφόρησης
  • Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του επιμελητηρίου ως ενιαίο πυλώνα φιλοξενίας και προβολής όλων των δράσεων και μελών των τοπικών κλαδικών συλλόγων
  4. η σύσταση γραφείου Υποστήριξης & Υποδοχής Επιχειρηματιών και Επενδυτών
  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαμόρφωση ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος
  5. η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στα μέλη μας,
  στην περιοχή που δραστηριοποιούνται,ως εργαλείο για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.
  6. η δημιουργία και ανάδειξη του κοινού brand “HalkidikiValues”
  με στόχο, να αποκομίσουν την υπεραξία τους τα επώνυμα πλέον τοπικά προϊόντα Χαλκιδικής (ΠΟΠ, ΠΓΕ. κτλ) και να προσφέρουμε ένα τουριστικό προϊόν διαφοροποιημένο από την υπόλοιπη ανταγωνιστική αγορά.
  7. η δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου με εκθεσιακό χαρακτήρα και σημείο πληροφόρησης
  με στόχο την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Χαλκιδικής, με αναφορές στον τόπο και στις δημιουργίες των ανθρώπων του
  8. το επιμελητήριο εξελίσσεται σε κόμβο δικτύωσης μεταξύ Τοπικών Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Οργανισμών
  με στόχο την μεταφορά στις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών, απαραίτητα εργαλεία στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγορών.
  9. η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για τη δυναμική εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου της Χαλκιδικής, με παρεμβάσεις προςτην πολιτεία τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
  10. η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας
  11. ίδρυση γραφείου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  με στόχο να παρέχεται οργανωμένα και αξιοκρατικά το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και στην δικτύωση καθώς και η αναζήτηση συνεργασιών για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

  Η δύναμη του επιμελητηρίου είναι τα μέλη του. Η διευρυμένη συμμετοχή στις δράσεις και τις εκλογές είναι ο θεμέλιος λίθος για την αναβάθμιση του θεσμού, με θετικές προεκτάσεις για τις επιχειρήσεις, την τοπική οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Χαλκιδικής.

  Η συμμετοχή και η ψήφος αποτελεί εγγύηση για τους αγώνες της επόμενης μέρας.

  Πριν Αποφασίσουν οι Άλλοι, Αποφάσισε Εσύ

  Ελευθερία Χατζησταματίου

  Επικεφαλής του συνδυασμού ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ¨

  Το Επιχειρηματικό Όραμα Χαλκιδικής στοχεύει στην εξωστρέφεια, στην ανταγωνιστικότητα στην καινοτομία στην πάταξη του παράνομου εμπορίου, στην σύγχρονη και προσεγμένη οργάνωση εκθέσεων, στην τόνωση των τοπικών αγορών με εκδηλώσεις και επισκέψεις, στην δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του επιχειρηματία σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς.
  Ας επικεντρωθούμε στην προώθηση και τη δημιουργία μιας διαφορετικής εικόνας της Χαλκιδικής στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου.
  Ας επικεντρωθούμε επίσης στην προώθηση και δημιουργία ενός εύκρατου επιχειρηματικού κλίματος μέσω της αντιμετώπισης των τοπικών και όχι μόνο γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της ευρύτερης διοίκησης, της διαφάνειας και της αλλαγής νοοτροπίας.
  Εν κατακλείδι οι άμεσες προτεραιότητες
  • Καταγραφή των παθογενειών (αδυναμιών του επιμελητηρίου. Δημιουργία νέων δομών, νέο οργανόγραμμα.
  • Καταγραφή των προβλημάτων των μελών, κεντρικός σχεδιασμός ενεργειών, επίλυση βήμα -βήμα.
  • Καταγραφή των μελλοντικών σχεδίων των μελών με στόχο την παραμετροποίηση των προγραμματικών ενεργειών του επιμελητηρίου πάνω σε αυτά τα σχέδια.
  • Που σημαίνει:
  • Δημιουργία νέου κεντρικού μηχανισμού επικοινωνίας του επιμελητηρίου με τα μέλη (ταχύρρυθμη εκπαίδευση των υπαλλήλων του επιμελητηρίου σε θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, αξιοπιστίας δεδομένων, ασφαλών συναλλαγών κ.λ.π από εξειδικευμένους φορείς).
  • Καταγραφή θεσμικών προβλημάτων από εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων.
  • Επαφή με τους ίδιους τους επιχειρηματίες για αναλυτική περιγραφή προβλημάτων καθώς και για τα μελλοντικά τους σχέδια.
  • Παραμετροποίηση υπηρεσιών Επιμελητηρίου στα προβλήματα και στις δυνατότητες των μελών του.
  • Συμβολή ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου.

  Πρέπει να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης στην αγορά γιατί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας βρίσκεται στα χέρια των επαγγελματιών και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρκεί να τους δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν δράση.
  Πρέπει να στηριχθούν με τέτοιο τρόπο που θα δώσουν ζωή στην τοπική οικονομία.