Στο Δήμο Νέας Προποντίδας o Υπουργός Εσωτερικών Π.Σκουρλέτης,145.000 ευρώ ενέκρινε  για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής.

Το ποσό διατίθεται με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές  από την κακοκαιρία με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών.