H έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά. Στην δε διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Oι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Αυτό προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκος Αντώνογλου.

Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζονται θέματα ελάχιστων αποστάσεων, χρήσης γης, προϋποθέσεων για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης, απόδειξης ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου και τυχόν μεταβίβασης αυτού.

Σημειωτέον ότι δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 04/12/2017, τουλάχιστον την αίτησή τους στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας μπορούν να τα προσκομίσουν και μετά τις 04/12/2017.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής:

Διευκρινήσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Δυνατότητα υποβολής απλής αίτησης μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου.

Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζονται θέματα ελάχιστων αποστάσεων, χρήσης γης, προϋποθέσεων για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης, απόδειξης ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου και τυχόν μεταβίβασης αυτού.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 04/12/2017, τουλάχιστον την αίτησή τους στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας μπορούν να τα προσκομίσουν και μετά τις 04/12/2017.

Βρείτε εδώ τη διευκρινιστική εγκύκλιος με τη Διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.pdf

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νίκος Αντώνογλου, διευκρινίζει τα εξής:

1. Η διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 και στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, ακόμη και αν γίνει χρήση της δυνατότητας μείωσης των αποστάσεων με βάση τις παραγράφους 3 και 7 του ανωτέρω άρθρου.

Κατά συνέπεια, η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

Επιπλέον, δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

2. Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι:

α) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εγκατεστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.

β) η κτηνοτροφική εγκατάσταση να διατηρεί σήμερα τη δυναμικότητα που είχε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Αν η ανωτέρω δυναμικότητα είναι μεγαλύτερη του 25% των ανωτάτων ορίων της Κατηγορίας Β του παραρτήματος VII της αριθμ. 1958/2012 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 21/Β΄/13-1-2012) όπως ισχύει, θα πρέπει να μειωθεί στο ως άνω ποσοστό.

Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας στο ανωτέρω ποσοστό, αναφέρεται ως παράδειγμα η περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης εκτροφής αιγοπροβάτων εκτός περιοχών Natura, στην οποία η δυναμικότητα σε ποσοστό 25% των ανωτάτων ορίων της Κατηγορίας Β ανέρχεται σε 2750 x 25%=687 αιγοπρόβατα.

Επισημαίνεται ότι η δυναμικότητα εκφράζεται σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων και όχι σε αριθμό ισοδυνάμων ζώων και το ζωικό κεφάλαιο πρέπει να αποτελείται από το ίδιο ή τα ίδια είδη ζώων με εκείνα που εκτρέφονταν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.

3. Με βάση το άρθρο 3 της αριθμ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α., η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 αποδεικνύεται:

α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης – αν έχει ήδη χορηγηθεί – από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, ή

β) από τη δήλωση ΟΣΔΕ, ή

γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

Με τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δυναμικότητα στο συγκεκριμένο γήπεδο είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Εφόσον η απόδειξη των στοιχείων αυτών δεν είναι δυνατή με ένα μόνο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να προσκομίσει περισσότερα δικαιολογητικά σε συνδυασμό αυτών.

Ως «σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής» αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η βεβαίωση του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τη διενέργεια εμβολιασμών ή αιμοληψιών στο ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας για τη διενέργεια αυτοψίας στο ζωικό κεφάλαιο ή στην κτηνοτροφική εγκατάσταση για οποιοδήποτε λόγο, κ.ά.

Επισημαίνεται ακόμη ότι στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης μπορεί να ενταχθεί κτηνοτροφική εγκατάσταση της οποίας είχε διακοπεί η λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 αλλά βρίσκεται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της αριθμ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α., με εξαίρεση την περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας μετά από εκτελεσθείσα διοικητική πράξη Δημόσιας Αρχής. Η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος της αριθμ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α. αποδεικνύεται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναφερόμενα στην εν λόγω ημερομηνία.

4. Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ο οποίος υποβάλλει την αίτηση για την άδεια διατήρησης και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια διατήρησης είναι εκείνος ο οποίος κατείχε το ζωικό κεφάλαιο και λειτουργούσε την κτηνοτροφική εγκατάσταση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012.

Κατ? εξαίρεση, φορέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον οποίο έχει μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. 940/81279//26-7-2017 Κ.Υ.Α., δηλαδή μέχρι την 4/8/2017, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για άδεια διατήρησης της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η άδεια διατήρησης θα εκδοθεί στο όνομα του φορέα αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση συνοδεύεται από (α) το ή τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 3 του παρόντος εγγράφου, στα οποία πρέπει να φαίνεται ο αρχικός κάτοχος του ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 και (β) δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ο νέος κάτοχος του ζωικού κεφαλαίου μέχρι την 4/8/2017.

Ως τέτοια δικαιολογητικά αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ιδιωτικά συμφωνητικά δωρεάς ή πώλησης, τα τιμολόγια πώλησης, κλπ. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης είναι η 4/12/2017.

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 4/12/2017, κατ? ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξης τους στη διαδικασία και εν συνεχεία, ακόμη και μετά τις 4/12/2017, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος εγγράφου καθώς και τα δικαιολογητικά για την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης.

Πηγή:agronews.gr/