Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με θέμα  με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με αφορμή τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών αιτήσεων εξαγοράς ή και αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών.