Στο ακρωτήριο Ποσείδι ή “Ποσειδώνιον”,  οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα σημαντικό Ιερό του Ποσειδώνα…

…τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής και οι επιγραφές στο “Ποσειδώνιον”φανερώνουν μια συνεχή λατρεία του Θεού της Θάλασσας και του ήλιου  από το 12 αιώνα π.Χ. μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια…