Μια μεγαλη Αστρογιορτή θα γίνει στην πλατεία του Παλαιοχωρίου…ένας χορός με ξωτικά…ξυλοπόδαρους…