Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής συνεχίζει να εκδίδει :
 τον Τουριστικό & Πολιτιστικό Χάρτη της Χαλκιδικής σε τέσσερις γλώσσες, τον Τουριστικό Οδηγό της Χαλκιδικής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τόνωση του τουρισμού ,
 τον Οδηγό Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τόνωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων του νομού,
 τον εκπτωτικό κατάλογο των συνεργαζόμενων καταστημάτων και επιχειρήσεων,
 την «Κάρτα μέλους πολλαπλών χρήσεων» του Επιμελητηρίου,
 την αποστολή κάθε Τετάρτη ηλεκτρονικού ενημερωτικού newsletter στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του,
 την έκδοση του περιοδικού του που εκδίδεται πλέον ψηφιακά και αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του με σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε εκτυπωτικά και ταχυδρομικά έξοδα.
 προστατεύει και προασπίζει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου, παρέχοντας δωρεάν εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά νομικών και φυσικών προσώπων (πχ ακάλυπτες επιταγές και συναλλαγματικές).
 ενημερώνει τα μέλη του αποστέλλοντας e mail’s και μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) για θέματα που τους αφορούν .

Επιπλέον διοργάνωσε :
 4 Γενικές Εκθέσεις στα Νέα Μουδανιά ,
 21 Ενημερωτικές Ημερίδες για Εθνικά & Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα,
 Στο πλαίσιο της Σχολής του Επιχειρηματία που διατηρεί, διοργάνωσε πάμπολλα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωση των μελών του σε θέματα marketing, τεχνικές πωλήσεων, διοίκησης επιχειρήσεων , Η/Υ, social media, ξένων γλωσσών(Ρωσικά) , Τεχνικού Ασφαλείας, ΕΦΕΤ.

Σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και φορείς του νομού διοργάνωσε :
 39 εκδηλώσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς,
 συνεργάστηκε με τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την ενημέρωση των μελών του για θέματα επιχειρηματικότητας,
 οργάνωσε διαφημιστική καμπάνια (αφίσες, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα) για την καταπολέμηση του παρεμπορίου και την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων του νομού,
 διενέργησε 98 παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Εθνικούς φορείς για προβλήματα και θέματα της επιχειρηματικότητας.

Πραγματοποίησε :
 16 επιχειρηματικές αποστολές σε τουριστικές εκθέσεις σε χώρες των Βαλκανίων
 4 μικτές επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες του εξωτερικού
 υπόγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας και αδελφοποίησης με το Επιμελητήριο των Μουδανιών της Τουρκίας καθώς και με επιμελητήρια της χώρας μας.

Συμμετείχε :
 σε 10 κλαδικές εμπορικές εκθέσεις του εσωτερικού και σε δύο επιχειρηματικά Forum.
 Συμμετέχει σε πολλούς Οργανισμούς , Ενώσεις και τοπικές επιτροπές

Σημαντική η συμβολή του σε συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι συμμετείχε ως εταίρος
 στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες)
 και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση).
 Επιπλέον από το 2015 συμμετέχει στο Erasmus + , μαζί με 11 φορείς από 7 χώρες.

Φρόντισε για την αναδιοργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου
 με την καθιέρωση της θέσης ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη,
 την καθιέρωση βάσει νόμου της υπηρεσίας μίας στάσης και της υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

Αναβάθμισε τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες
 εφαρμόζει την ψηφιακή υπογραφή,
 εφαρμόζει 4 νέες ψηφιακές υπηρεσίες (e – commerce) που παρέχονται δωρεάν στα μέλη του από το 2015.

Όσον αφορά στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Ευθύνης,
 διατηρεί τράπεζα αίματος για τα μέλη του,
 ενισχύει οικονομικά και με υλικοτεχνικές υποδομές τους τοπικούς συλλόγους και επαγγελματικές οργανώσεις
 συμπαραστέκεται στους επαγγελματίες που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (φωτιά, θεομηνίες) και τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες.
 στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα την οποία την στηρίζει εμπράκτως με συγκέντρωση σχολικών ειδών, Η/Υ και ηλεκτρονικών συσκευών που συγκεντρώνει μετά από εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των παραγωγικών τάξεων.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι
 από τον Μάρτιο του 2010 το Επιμελητήριο έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β’ με το οποίο μπορεί να αναλαμβάνει και να υλοποιεί προγράμματα του ΕΣΠΑ για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο,
 από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί φωτοβολταϊκός σταθμός, ονομαστικής ισχύος 10 kWp συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ , στην στέγη του Επιμελητηρίου,
 από τις αρχές του 2012 το Επιμελητήριο έχει συνδεθεί με το Ευρυζωνικό Δίκτυο (οπτικές ίνες) του Δήμου Πολυγύρου .

Όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό, τα χρηματικά διαθέσιμα του Επιμελητηρίου που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι 31/10/2017, ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ ( 620.000,00 €). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των μεριδίων του κοινού κεφαλαίου του Ν.2469/1997, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 190.365,39 €, από τα οποία λόγω της υποχρεωτικής συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 (ΦΕΚ Β’ 1065/9.4.2012) , η τρέχουσα αξία τους σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση της Τράπεζας στις 30/06/2017, ανέρχεται στο ποσό των 92.373,11 €.

Από το Γραφείο Τύπου του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής