Με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. (ΑΝΕΤΧΑ),πραγματοποιήθηκε στο Πολύγυρο συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων LEADER Αλιείας που αφορούν και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις περιοχές που εγκρίθηκαν .
Στη ενημερωτική συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ του Νομού Χαλκιδικής, του ΟΑΕΔ, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων καθώς και κοινωνικών ομαδων κ.ά.
Τα στελέχη της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής, κατέγραψαν τις τοποθετήσεις όλων των φορέων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα το οποίο θα υποβληθεί και θα αφορά την Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής συνολικού προϋπολογισμού 520 χιλιάδων ευρώ.