Στο πλαίσιο της επίσκεψης του υποψηφίου προέδρου του επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ.Γιάννη Κουφίδη στις πόλεις του δήμου Αριστοτέλη συναντήθηκε με τοπικούς επιχειρηματίες και συζήτησαν θέματα που απασχολούν την τοπική αγορά, το ρόλο του επιμελητηρίου στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα τοπικά προϊόντα μέσω της ανάδειξη του κοινού brand “Halkidiki Values”, και την προώθηση τ ου θρησκευτικού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Φώτο από την πρότυπη τυροκομική μονάδα Ιωάννη Σταθώρη