Ένας στους επτά ανθρώπους παγκοσμίως υποφέρει από κάποιας μορφής αναπηρία.

Ένας στους δυο αναπήρους δεν αντέχει οικονομικά το κόστος της θεραπείας του και αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.

Αυτά θα πρέπει να τα θυμόμαστε όχι μόνο την 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αλλά κάθε μέρα.

Μέχρι να καταφέρουμε να εξαλείψουμε κάθε μορφής αδικία και κοινωνική ανισότητα που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.