Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν στις 01, 02, 03 Δεκεμβρίου 2017. Ψήφισαν συνολικά 1.529 μέλη. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, με αυτοδυναμία στο νέο ΔΣ, ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (δυνάμει του άρθρου 73 παρ.7 εδάφιο α του Ν.4497/2017) με 1024 ψήφους (68,27%) με 14 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη θέση ο συνδυασμός «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΕΟΧ)» με επικεφαλής την κα Χατζησταματίου Ελευθερία του Ηλία με 355 ψήφους (23,67%) και 5 έδρες, και στην τρίτη θέση ο συνδυασμός «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», με επικεφαλής τον κο Ρόκο Απόστολο του Ματθαίου, με 121 ψήφους (08,07%) και 2 έδρες.

Ανακηρύσσονται επιτυχόντες οι κάτωθι:

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»
2. ΤΣΟΥΦΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, εκατόν εβδομήντα δύο (172)
3. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, εκατόν είκοσι πέντε (125)
4. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πενήντα εννέα (59)
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, πενήντα τέσσερις (54)
6. ΧΛΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, είκοσι πέντε (25)

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1. ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ενενήντα τέσσερις (94)
2. ΧΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ογδόντα οκτώ (88)
3. ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, πενήντα εννέα (59)
4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ, πενήντα δύο (52)
5. ΓΑΒΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πενήντα (50)
6. ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σαράντα επτά (47)

Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1. ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
2. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σαράντα έξι (46)
3. ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, είκοσι οκτώ (28)
4. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, εννέα (9)

Δ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, ως επικεφαλής του Συνδυασμού
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»(ΕΟΧ)
2. ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εκατόν πέντε (105)
3. ΠΑΝΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ογδόντα ένα (81)
4. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΚΟΡΙΝΑ ΖΟΛΛΑ), εξήντα ένα (61)
5. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, πενήντα οκτώ (58)