Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ν.Μουδανιών σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Χαλκιδικής στις 10
Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ διοργανώνουν στο Θέατρο Ν. Μουδανιών ημερίδα με θέματα:
α) Πρώτες Βοήθειες
β) Ασφάλεια των όπλων